Ajankohtaisesta viljamarkkinatilanteesta tietoa ProAgrian asiantuntijoilta

05.10.2017

Tapahtumat maailman viljamarkkinoilla heijastuvat myös Suomeen. Signaalit suurissa tuottajamaissa odotettavissa olevista sadon määristä ja laaduista ennakoivat hintakehitystä, jonka pohjalta voidaan arvioida hintamuutoksia myös Suomessa. Vaikka osin Baltian ja Keski-Euroopankin maissa on kohdattu samantyyppisiä sadonkorjuun vaikeuksia kuin Suomessa, eivät nämä tapahtumat kuitenkaan vaikuta merkittävästi markkinahintoihin. Syynä ovat suuret maailmanlaajuiset varastot, jotka puskuroivat hintamuutoksia. Hintojen nousua ei odoteta ennen kuin seuraavana satovuonna.

Maailmanmarkkinoilta voidaan lukea, että Venäjä on noussut suureksi tuottajamaaksi ja erityisesti vehnän viejäksi kahden peräkkäisen huippusatoisan vuoden myötä. Tämä on näkynyt myös EU:n viljan vientimarkkinoiden hiipumisena, sillä Venäjä on voittanut tarjouskilpailut. Syyskylvöt ovat Venäjällä myös ennätysvauhdissa, joten ensi kaudellekin on odotettavissa suurta satoa.

Laadukkaalle elintarvikeviljalle, kuten leipävehnälle ja mallasohralle on lisääntyvää kysyntää sekä maailmalla että Suomessa. Niiden hintatason uskotaankin nousevan, joten laatuviljaa ei kannata lähteä myymään hinnalla millä tahansa eikä varsinkaan rehuviljan hinnalla. Viljan laatu huolestuttaa erityisesti myöhäisissä korjuissa. Rehuviljaa on tulossa paljon. Tuoreviljan osuus rehukäytössä myös kasvaa merkittävästi, mikä on järkevää muutenkin, mutta erityisesti tämäntyyppisenä kasvukautena, kun kuivauskustannukset nousevat isoiksi.

Kylvösiemenen laatu ja saatavuus kannattaa varmistaa ajoissa, sillä tämän kasvukauden olosuhteet eivät ole olleet kylvösiemenelle hyvät.

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.