Leanista lisävirtaa ja kannattavuutta maatiloille - Lean maatiloille -kirja ilmestynyt

01.02.2018

Lean maataloudessa -kirja kokoaa Leanin käytännönläheiseksi käsikirjaksi

Leanista lisävirtaa ja kannattavuutta maatiloille – hyviä kokemuksia suomalaisilla maitotiloilla

Lean maataloudessa -kirja kokoaa lean-johtamista maatilojen näkökulmasta. Kirja julkaistaan 2.2.2018 Sarka-messuilla Seinäjoella. - Lean on tulossa voimakkaasti maatalouteen tuotantosuunnasta riippumatta. Lean-ajattelu tarjoaa selkeitä hyötyjä ja mahdollisuuksia. Yhä useimmilla maatiloilla on myös palkattua työvoimaa. Leanin avulla tehostetaan tuotantoa järkevöittämällä tekemistä. Samalla lisätään työntekijöiden sitoutumista työhön ja jatkuvaan kehittämiseen, tiivistää ProAgria Keskusten Liiton maatilojen johtamispalveluista vastaava johtava asiantuntija Heta Jauhiainen.

Maailma lean-linssien läpi

- Leanissa parasta on havainnollisuus. Asiat tuodaan kaikkien näkyville esim. ohjeina, mitattavina tavoitteina tai työsuunnitelmana valkotaululle, sanoo Jauhiainen ja jatkaa, - Lean on ennen kaikkea ajattelutapa, mutta samalla myös hyvin konkreettinen ja asioita ymmärrettävälle tasolle pilkkova toimintatapa. Siitä innostuu ja sen jälkeen näkee maailman uudenlaisten lean-linssien läpi.

- Olemme ProAgriassa työstäneet Leanin käyttöönottoon ja käyttämiseen maatiloilla hyvän palveluvalikoiman ja meitä Lean-osaajia on jo useita jokaisessa maakunnassa. Tuemme palveluilla asiakkaitamme tavoitteiden asettamisessa, pullonkaulojen purkamisessa, arjen työssä ja tulosten parantamisessa. Asiantuntijapalvelujamme ovat mm. viikkopalaverit, arvovirtakuvaukset, johtamisen pienryhmät, johtamisprofiilit, KPI-Avain, SOP-työohjeet sekä asiakkaiden valmennus ja rinnalla kulkeminen tavoitteiden saavuttamiseksi, sanoo Jauhiainen.

Lean lisää kannattavuutta, tehostaa tekemistä ja sitouttaa

Lean on erityisesti käytännön johtamista, päivittäisen työn selkeyttämistä sekä ihmisten innostamista ideointiin ja jatkuvaan parantamiseen. - Leanissa parasta on, että siinä tarkastellaan tekemisiä ja prosesseja ihmisten, tuotannon ja talouden näkökulmista. Taustalla on toki yritykselle pohdittu suurempi tavoite, jota kohti kasvetaan. Kokemustemme mukaan tavoitteiden asettaminen yhdessä ja tulosten seuranta lisäävät yhdessä tekemistä. Mittarointia voi tehdä esimerkiksi valiolaisilla maitotiloilla KPI-Avaimen avulla, sanoo Jauhiainen.

Suomessa Valio on edelläkävijä Leanissa sekä omassa toiminnassaan että Leanin hyötyjen tuonnissa maitotiloille. Valion järjestämissä liiketoimintavalmennuksissa on käynyt jo 700 suomalaista maitotilaa.

Helposti Leanin maailmaan kirjan avulla

Lean maataloudessa -kirja on käsikirja maatalousyrittäjille, jotka haluavat parantaa yrityksensä kannattavuutta. Kirjassa kuvataan havainnollisesti, miten Lean otetaan käyttöön, miten Lean-työkaluja käytetään ja kuinka vähennetään hukkaa. Kirja sopii kaikille maatiloille tuotantosuunnasta riippumatta. Kirjan esimerkit ovat maidontuotannosta, sillä niillä Leaniä on sovellettu ensimmäisenä maataloudessa.

Kirjan liitteenä on kooste suomalaisista esimerkeistä ja havainnoista, miten Lean toimii suomalaisilla tiloilla ja mitä hyötyä se on tuottanut. Esimerkkejä on Etelä-Savosta, Lapista ja Keski-Pohjanmaalta. Lisäksi liitteessä on kansainvälisiä benchmarking-kohteita ja havaintoja niistä verrattuna suomalaiseen maidontuotantoon. Kirja sisältää myös netistä ladattavaa lisämateriaalia, joka helpottaa Leanin käyttöönottoa.

Lean-kirja on tilattavissa ProAgrian verkkokaupasta www.proagriaverkkokauppa.fi. Kirjan on pehmeäkantinen ja sen laajuus on 184 sivua. Kirjan hinta on 42,80 euroa. Alkuperäisen kirjan Lean i kvægbruget ovat kirjoittaneet tanskalaiset Lean-asiantuntijat Vibeke Fladkjær Nielsen ja Susanne Pejstrup. Kirjan on muokannut soveltuvaksi suomalaisten maatilojen tarpeisiin suomeksi työryhmä: Heta Jauhiainen ProAgria Keskusten Liitosta, Juho Kyntäjä Mtech Digital Solutions Oy:stä sekä Henna Mero Maitoyrittäjät ry:stä.

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Heta Jauhiainen, ProAgria Keskusten Liitto, puhelin 045 657 8704, heta.jauhiainen@proagria.fi

ProAgrian kaikki leanasiantuntijat löydät täältä: www.proagria.fi/leanasiantuntijat

Jaa

Artikkelit

  • Lean maataloudessa -kirja

    Lean maataloudessa on käsikirja maatalousyrittäjille, jotka haluavat tehostaa tuotantoa ja vähentää hukkaa.

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.