ProMaatalous-yhteistyöryhmä panostaa yhdessä merkittäviin maatalousalan kehitysprojekteihin

29.06.2017

ProMaatalous-yhteistyöryhmä jatkaa uudella nimellä ja uudella toimintatavalla ProAgria-ryhmän työtä Suomen maatalouden, ja siinä erityisesti maito- ja kasvitilojen, tukemista kilpailukyvyn ja kannattavuuden tukemisessa. Tarve uudistaa ryhmän toimintaa syntyi toiminnan tiivistämisestä ja uuden toimintatavan aikaan saamisesta. Myös ryhmän hallintoa haluttiin karsia ja virtaviivaistaa ja nimellä kuvata enemmän yhteistä tekemistä. ProMaatalous-yhteistyöryhmään kuuluvat Faba, ProAgria Keskusten Liitto ja 11 ProAgria Keskusta, Suomen ruotsinkielinen neuvontajärjestö ProAgria Svenska Lantbrukssällskapens Förbund sekä Valio Oy.

ProMaatalousryhmän tehtävä on muodostaa alaa merkittävästi uudistavia yhteisiä kehitysprojekteja ja mahdollistaa jäsenorganisaatioidensa välinen syvä yhteistyö. Onnistumisia ovat olleet mm. Huippuosaaja-ohjelma, kansainvälisesti merkittävät yhteispohjoismaiset projektit ja useat uudet palvelut erityisesti maitosektorille. – Tavoitteemme on käydä laaja-alaista keskustelua alan haasteista ja yhteisistä ratkaisukeinoista sekä tuottaa uusia avauksia. Olemme saavuttaneet hyvän tavan toimia yhdessä ja saamme aikaan tuloksia. Tätä haluamme jatkaa ja parantaa vielä suurin harppauksin yhdessä tekemistä, sanoo ProMaatalous-yhteistyöryhmän hallituksen puheenjohtaja Tiina Mitikka.

Huippuosaajat saaneet hyvää palautetta

ProMaatalous-yhteisteistyöryhmän yksi merkittävimmistä projekteista on ollut Huippuosaaja-ohjelman käynnistäminen ja toteutus. Sen tuloksena on maito- ja kasvisektorilla käytettävissä oman alansa huippuosaamista. Huippuosaajien koulutus on kaksivuotinen kokonaisuus, johon kuuluu erilaisia harjoitteita, kansainvälistä toimintaa sekä vaativa lopputyö. Huippuosaajia on tällä hetkellä 22 henkilöä, joilla kaikilla on oma erikoistumisalueensa, ja toimintatapana on liikkua koko valtakunnassa. Erikoistumissektoreita ovat mm. ruokinta, eläinten hyvinvointi, investoinnit, johtaminen, tuotosseurannan tekniikka, nurmentuotanto ja kasvinsuojelu.

ProMaatalous-yhteistyöryhmä hakeutuu kansainväliseen yhteistyöhön, silloin kun se on tarkoituksenmukaista. Kasvinviljelyneuvonnassa tehdään merkittävää yhteistyötä Ruotsin neuvontajärjestön kanssa. Keskustelu ja tekeminen heidän kanssaan on tiivistä.

Yhteinen iso ponnistus on ollut Farmarissa ennakkoesitelty KPI-Avain valiolaiselle maitotilayrittäjälle, joka tuottaa maitotiloille ainutlaatuisen menestymisen konseptin. KPI-Avain eli Key Performance Indicators, on havainnollinen mittaristo ja ohjausnäkymä, jonka avulla maitotila voi kiriä parempiin tuloksiin ja johtamaan kokonaisuutta. KPI-Avain toimii kätevästi mobiilissa ja sisältää maitotilan keskeiset tunnusluvut havainnollisina graafisina esityksinä. KPI-Avain on parhaillaan pilottikäytössä ja tulee käyttöön kaikille valiolaisille maitotiloille 11.9.2017.

Kasvintuotannon merkittävä yhteinen ponnistus on tuottanut kasvitautien ja torjunnan ennusteet, jotka tulevat digitaalisesti viljelijän käyttöön. Samalla viljelijä saa asiantuntijan suositukset tehtävistä toimenpiteistä ja varautumisesta. Viljelijät ovat kokeneet nämä ennusteet merkittävänä hyötynä kasvinviljelyn tulosten parantamisessa.

Lisätietoja ProMaatalous-yhteistyöryhmästä:

Faba osk, hallituksen puheenjohtaja Tiina Mitikka, puhelin 050 3269479, tiina.mitikka@faba.fi  ja toimitusjohtaja Antti Latva-Rasku, puhelin 040 034 2039, antti.latva-rasku@faba.fi

ProAgria Keskusten Liitto, hallituksen puheenjohtaja Merja Keisala, puhelin 040 534 6710, merja.keisala@proagria.fi  ja toimitusjohtaja Juha Nuutila, puhelin 0500 705 060, juha.nuutila@proagria.fi

ProAgria Svenska Lantbrukssällskapens Förbund puheenjohtaja Mikael Söderholm, puhelin 0400 224 224, msoderholm56@gmail.com  ja toimitusjohtaja Kim Nordling, puhelin 040 512 6682, kim.nordling@slf.fi

Valio Oy, hallituksen puheenjohtaja Vesa Kaunisto, puhelin 050 398 7889, vesa.kaunisto@valio.fi ja alkutuotantojohtaja Juha Nousiainen, puhelin 050 384 0242, juha.nousiainen@valio.fi

 

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.