Perunantuotannon kannattavuuslaskelmat 2011-2013

Tutustu perunan tuotannon laskelmiin, jotka on tehty varaston ovelle saakka, eli ne eivät sisällä varastointi-, lajittelu- ja pakkauskuluja. Rakennuksista mukaan kuluihin otettiin siemenperunan idätysvarasto sekä konehalli siinä tapauksessa, jos koneiden todelliset korjauskulut katsottiin taseesta. Laskennan rajoittaminen vain peltoviljelyyn liittyviin tapahtumiin tehtiin koska muuten eri tiloilta saatujen tulosten yhdistäminen olisi ollut harhaanjohtavaa; jotkut myyvät perunan varastosta ilman lajittelua, kun taas toiset lajittelevat, pesevät ja pakkaavat tuotteen kilon pusseihin.

Perunan hinta arvioitiin myydyistä nettokiloista raakaerän hinnan mukaan. Tämä oli vaikeaa ruokaperunan osalta, koska useimmat laskelmiin osallistuvat tilat varastoivat, lajittelivat ja pakkasivat itse tuotteensa. Saadun taloudellisen tuloksen laskemista merkittävämpää olikin selvittää mistä kulut muodostuvat.

Pellon ja koneiden arvosta laskettiin muodostuvan oman pääoman korkokuluja 5 % vuodessa. Rakennusten arvoa ei otettu huomioon. Oman sitoutuneen pääoman korkovaatimus lasketaan mukaan siksi, että jos pellot ja koneet myytäisiin pois ja saatu summa sijoitettaisiin esim. osakkeisiin, tulisi viljelijälle oletettavasti vuosittain tuottoa sijoitetusta omaisuudesta. Vieraan pääoman eli velan korkoprosenttina käytettiin laskentavuoden toteutunutta keskiarvoa.

Kannattavuus ja kustannukset laskettiin samalla kertaa tilan kaikille viljeltäville kasveille, ja kaikille perunan tuotantosuunnille erikseen. Esimerkiksi laskentaan osallistuneilla tärkkitiloilla oli kaikilla joko ruokaperunaa, ruokateollisuusperunaa tai kumpaakin. Jos jotain konetta käytettiin myös muiden kasvien viljelyssä, sen kustannukset jyvitettiin sen mukaan miten käytön osuus arvioitiin jakautuvan. Koneiden poistot laskettiin automaattisesti koneen iän ja ostohinnan mukaan. Poistojen laskentatapa oli etupainotteinen eli uudet koneet pyrittiin maksamaan pois melko nopeasti. Tämä tarkoitti että jos tilalle oli hiljattain ostettu esimerkiksi uusi perunannostokone, saattoi tuotantokustannus koneen poistojen takia pompata yli 20 senttiin per kilo.

Oman työn palkkakustannus vuonna 2013 oli 17€/tunti, ja viljelijä arvioi perunantuotantoon käyttämänsä ajan kevään töistä syksyyn asti, mukaan lukien TOS-perunan lajittelu. Vieraan työn kustannukset laskettiin maksettujen palkkojen perusteella. Tuloksissa työkulut on laskettu kiinteisiin kustannuksiin. Tulokset ovat tilojen pinta-alan mukaan painotettu keskiarvo.

Asiantuntijat palveluksessasi

Ota yhteyttä ProAgrian peruna-asiantuntijaan.

 

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.