Uusilla Ruokinnan ohjaus PLUS -palveluilla lisää tuottoa ruokinnalla

ProAgrian Ruokinnan ohjaus -palveluperheeseen on tulossa kolme uutta PLUS-palvelua: Tuotto PLUS seostilalle, Tuotto Plus AMS-tilalle ja Kasvu Plus investoinnin käyttöön ottovaiheeseen.

ProAgrian Ruokinnan ohjaus yhdistää ruokinnan seurannan ja suunnittelun lehmien tuottavuutta ja terveyttä edistäväksi palveluksi. Säännöllinen ruokinnan onnistumisen havainnointi ja sen perusteella tehdyt ruokintasuunnitelmat auttavat hyödyntämään kotoiset rehut täysmääräisesti ja rehujen laatuvaihtelut eivät ehdi näkyä tuotannon notkahduksina.

Tuoteperheeseen on tulossa kolme uutta PLUS-palvelupakettia:

  • Ruokinnan ohjausTuotto PLUS seostilalle
  • Ruokinnan ohjaus Tuotto PLUS AMS-tilalle  
  • Ruokinnan ohjaus Kasvu PLUS investoinnin käyttöön ottovaiheeseen

Ruokinnan ohjaus Tuotto PLUS AMS-tilalle  

Kun AMS-lypsyyn investoinut haluaa saada lupausten mukaisesti enemmän maitoa ja enemmän vapaa-aikaa, lehmien ruokinnan on toimittava rehuissa tapahtuvista muutoksista huolimatta. Toimiva ruokinta on lehmäliikenteeseen ratkaisevasti vaikuttava tekijä, ja ruokinnan seurannan on oltava säännöllistä. Samoin seurannan perusteella tehtävät muutokset ruokintaan ja resepteihin ovat onnistumisen edellytys. Tähän tarpeeseen olemme kehittäneet uuden palvelun, joka on Tuotto Plus –palvelu AMS tilalle.

Ruokinnan ohjausTuotto PLUS seostilalle

Seosrehuruokinnan etujen ulosmittaaminen edellyttää samaten tiivistä ruokinnan ja rehujen seuraamista sekä aktiivista reagointia kaikkiin muutoksiin. Kun erilaiset rehuerät kohdistetaan eri eläinryhmille, saadaan sekä eläimen että ruokinnan kannattavuuden kannalta hyvä lopputulos. Tämä edellyttää useita suunnitelmia eri rehuille ja erille eläinryhmille, ja siten enemmän vuorovaikutusta tilan ja ProAgrian asiantuntijan välillä. Ratkaisumme tähän tarpeeseen on Tuotto PLUS -palvelu seosrehutilalle.

Investoinnin käyttövaiheeseen Kasvu PLUS

Onnistunut investoinnin käyttöönottoa voidaan nopeuttaa säännöllisesti ja usein tehdyillä navettahavainnoilla sekä ruokinnan toimivuuden seurannalla. Tällöin huomataan heti alkuun mahdolliset ”valuviat” olosuhteissa, tekniikan toimivuus, mutta etenkin uuden ja laajemman navetan täyttyminen. Jotta maidosta saadaan tuloja, parsipaikat on saatava mahdollisimman nopeasti täyteen ja niillä olevat lehmät lypsämään hyvin. Tämä edellyttää ruokinnan seurantaa ja päivitystä. Ulkopuolinen silmä ja sparraaja auttaa tilan väkeä hyppäämään uusiin saappaisiin, eli hoitamaan ja johtamaan tilaa isomman tilan mukaisesti eikä jääden entisiin rutiineihin uusissa ympyröissä. Ratkaisumme sujuvaan investoinnin käyttöönottoon on Ruokinnan ohjaus Kasvu PLUS–palvelu.

Täysi hyöty irti seosrehuruokinnasta – euroja kassaan

Katso Valtakunnallisten Huippuasiantuntijoiden webinaaritallenne, miten täysi hyöty irti seosrehuruokinnasta ja miten lisää euroja kassaan tästä.

Jaa

Referenssit

  • Haasteiden kanssa osaaminen kehittyy

    Tiina ja Aki Mykkälä haluavat sekä itselleen että karjalleen iloa ja onnistumisen tunnetta arkeen. Siinä on onnistuttu haasteellisen vuoden

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut